ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ TCAS2 รูปแบบโควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ TCAS2 รูปแบบโควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ TCAS2 โควตาสถานศึกษาเครือข่ายส่งรายชื่อผู้สมัคร

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ TCAS2 โควตาสถานศึกษาเครือข่ายส่งรายชื่อผู้สมัคร


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ TCAS2 รูปแบบโควตานักกีฬา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ TCAS2 รูปแบบโควตานักกีฬา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU) วุฒิ ปวช./ปวส.

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU) วุฒิ ปวช./ปวส.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ โควตานักกีฬา วุฒิ ปวช./ปวส.

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ โควตานักกีฬา วุฒิ ปวช./ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ รับตรง วุฒิ ปวช./ปวส. (รอบที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ รับตรง วุฒิ ปวช./ปวส. (รอบที่ 2)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 2)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน (รอบที่ 3)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน (รอบที่ 3)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

     - ปริญญาโท อ่านเพิ่มเติม
     - ปริญญาเอก อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รอบ TCAS3 Admission1

อ่านเพิ่มเติม


รอบ TCAS3 Admission2

อ่านเพิ่มเติม


รอบ รับตรง วุฒิ ปวช./ปวส. (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม


หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 3)

อ่านเพิ่มเติม


หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน (รอบที่ 4)

อ่านเพิ่มเติม

ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 3)

     - ปริญญาโท อ่านเพิ่มเติม
     - ปริญญาเอก อ่านเพิ่มเติม


หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น

อ่านเพิ่มเติม


หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด (รอบที่ 3)

อ่านเพิ่มเติม


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ TCAS1 รูปแบบความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS1 รูปแบบความสามารถพิเศษทางด้านการขับร้อง ดนตรีและการแสดง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรง ปวช./ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง (วุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบโควตาความสามารถพิเศษ ปวช./ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง (วุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรม การบิน (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรอุตสาหกรรม การบิน (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับ ซีพี ออลล์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับ ซีพี ออลล์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การศึกษาต่อระดับปริญญาโท (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 การศึกษาต่อระดับปริญญาโท (รอบที่ 1)

อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission