ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio 2

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio 2


รอบ TCAS1 รูปแบบความสามารถพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS1 รูปแบบความสามารถพิเศษทางด้านการขับร้อง ดนตรีและการแสดง

รอบรับตรง ปวช./ปวส.


อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง (วุฒิ ปวช./ปวส.)


รอบโควตาความสามารถพิเศษ ปวช./ปวส.

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบโควตาความสามารถพิเศษทางด้านการขับร้อง ดนตรีและการแสดง (วุฒิ ปวช./ปวส.)

หลักสูตรอุตสาหกรรม
การบิน (รอบที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน (รอบที่ 2)


หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับ ซีพี ออลล์

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับ ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) (รอบที่ 2)

การศึกษาต่อระดับปริญญาโท (รอบที่ 1)

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564


การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (รอบที่ 1)

อ่านเพิ่มเติม


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร คศ.บ. ธุรกิจอาหาร ๔ ปี ภาคปกติ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล์

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission