ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การยกเลิกการเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา (ชำระแรกเข้าครั้งเดียว) ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ภาคสมทบ

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร คศ.บ. ธุรกิจอาหาร ๔ ปี ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร คศ.บ. ธุรกิจอาหาร ๔ ปี ภาคปกติ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล์

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission