ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน

      1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน รอบที่ 1
      2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน รอบที่ 2

หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน 

เปิดรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า โดยพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติ ตรงตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564

รับสมัคร

 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. - 13 พ.ย. 2563    
 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 2563 - 8 ม.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก

รอบที่ 1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  
  - ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัคร
   - ดาวน์โหลดสถานที่สอบสัมภาษณ์
รอบที่ 2 วันที่ 18 มกราคม 2564
    - ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัคร
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   - สแกน QR code เข้ากลุ่มไลน์ คณะ/หลักสูตรที่สมัคร
หมายเหตุ: เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ขอแจ้งงดการเดินทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัย

ดําเนินการคัดเลือก

 รอบที่ 1 วันที่ 28 พ.ย. 2563     
 รอบที่ 2 วันที่ 23 ม.ค. 2564

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

  รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 2563 - 11 ม.ค. 2564    
  รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 ก.พ. - 8 มี.ค. 2564

      > ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
      > เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล์

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission