ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน

 

รับสมัคร

 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563

ดําเนินการคัดเลือก

 รอบที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2563 - 11 มกราคม 2564
   - ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
   - เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission