ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน

 

รับสมัคร

 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก

    -ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัคร
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
หมายเหตุ: เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ขอแจ้งงดการเดินทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัย

ดําเนินการคัดเลือก

 รอบที่ 3 วันที่ 24 เมษายน 2564

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2564
   - ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
   - เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission


 

ช่องทางติดต่อคณะ

• ช่องทางการติดต่อคณะ