ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพช่องทางการติดต่อคณะคณะศิลปศาสตร์

ติดต่อ    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ    

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ติดต่อ    

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดต่อ    

คณะบริหารธุรกิจ

ติดต่อ    

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ติดต่อ    

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ติดต่อ    

วิทยาลัยนานาชาติ

ติดต่อ    

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th