ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ค่าบำรุงการศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี

อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา

อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา

อัตราการเก็บเงินในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น ภาคพิเศษ พ.ศ. 2564

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา

อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) พ.ศ. 2564

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา

อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด พ.ศ. 2564

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา

อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน พ.ศ. 2563ค่าเล่าเรียนฯ ระดับบัณฑิตศึกษา

อัตราการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา

อัตราการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประกาศอัตราการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา

อัตราการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2564

ประกาศอัตราการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา

อัตราการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th