ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก

 

รับสมัคร

 ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565


หมายเหตุ: เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ขอแจ้งงดการเดินทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัย

หลักฐานและไฟล์เอกสารที่ใช้ในวันสอบ

   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   - ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์
   (ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์)
   - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร
   - หลักฐานและเอกสารอื่น ๆ ให้ผู้สมัครจัดเตรียม ตามที่แจ้งไว้ในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดําเนินการคัดเลือก

  วันที่ 22 มกราคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th