ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท

 

รับสมัคร

 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 เมษายน 2565


หมายเหตุ: เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ขอแจ้งงดการเดินทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัย

หลักฐานและไฟล์เอกสารที่ใช้ในวันสอบ

   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์
   - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร คณะบริธุรกิจ
   - หลักฐานและเอกสารอื่น ๆ ให้ผู้สมัครจัดเตรียม ตามที่แจ้งไว้ในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดําเนินการคัดเลือก

วันที่ 23 เมษายน 2565     

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission