ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ระบบ TCAS

TCAS1 Portfolio 1

พิจารณาจากผลงานของนักเรียนโดย Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน แต่จะเป็นการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น
สิ้นสุดกระบวนการรับสมัคร

TCAS1 Portfolio 2

พิจารณาจากผลงานของนักเรียนโดย Portfolio เป็นรอบที่ 2 ไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่สอบสัมภาษณ์เบื้องต้น
รับสมัครวันที่ 14 ธ.ค. 2563 - 8 ม.ค. 2564

TCAS1 ความสามารถพิเศษ

เป็นรอบที่พิจารณาผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
รับสมัครวันที่ 15 ธ.ค. 2563 - 8 ม.ค. 2564

TCAS2 รอบโควตา MOU

เป็นรอบที่ให้โควากับสถาบันศึกษาที่อยู่ในทำเนียบความร่วมมือทางวิชาการ
รับสมัครวันที่ 15 ก.พ. - 26 มี.ค. 2564

TCAS2 โควตานักกีฬา

เป็นรอบที่ให้โควาให้นักผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาทุกประเภท
รับสมัครวันที่ 15 ก.พ. - 26 มี.ค. 2564

TCAS3 Admission1

ในรอบนี้คัดเลือกแบบ Admission1 โดยใช้คะแนนของ GPAX, O-NET, GAT/PAT หรืออื่นๆ
ดาว์นโหลด ระเบียบการรับสมัคร สอบคัดเลือก
รับสมัครวันที่ 7-15 พ.ค. 2564 ในระบบ TCAS

TCAS3 Admission2

ในรอบนี้คัดเลือกแบบ Admission2 โดยใช้คะแนนของ GPAX, O-NET, GAT/PAT หรืออื่นๆ
ดาว์นโหลด ระเบียบการรับสมัคร สอบคัดเลือก
รับสมัครวันที่ 7-15 พ.ค. 2564 ในระบบ TCAS

TCAS4 Direct Admission

ในรอบนี้คัดเลือกจะการ Admission ของส่วนกลาง
รับสมัครวันที่ 3-9 มิ.ย. 2564

ระบบโควตา/รับตรง

โควตา ปวช./ปวส.

เป็นรอบที่ให้โควตากับผู้สมัครระดับ ปวช. และ ปวส.
สิ้นสุดกระบวนการรับสมัคร

รับตรง ปวช./ปวส.

เป็นรอบที่ผู้สมัครระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถมายืนได้ด้วยตนเอง
รับสมัครวันที่ 14 ธ.ค. 2563 - 8 ม.ค. 2564

โควตาความสามารถพิเศษ ปวช./ปวส.

เป็นรอบที่ให้โควากับผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษระดับ ปวช. และ ปวส.
รับสมัครวันที่ 15 ธ.ค. 2563 - 8 ม.ค. 2564

รับตรง ปวช./ปวส.(รอบ2)

เป็นรอบที่ให้โควากับผู้สมัครระดับ ปวช. และ ปวส.เป็นรอบที่สอง เพื่อให้ผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรก
รับสมัครวันที่ 15 ก.พ. - 26 มี.ค. 2564

โควตา MOU ปวช./ปวส.

เป็นรอบที่ให้โควากับสถาบันศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.ที่อยู่ในทำเนียบความร่วมมือทางวิชาการ
รับสมัครวันที่ 15 ก.พ. - 26 มี.ค. 2564

โควตานักกีฬา ปวช./ปวส.

เป็นรอบที่ให้โควตาให้นักผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาทุกประเภท ระดับ ปวช. และ ปวส
รับสมัครวันที่ 15 ก.พ. - 26 มี.ค. 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล์

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission