ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประเภท รับตรงพิเศษ

วันที่ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ชำระค่าสมัครสอบ/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม
6 กรกฎาคม 2565 ตรวจสอบรายชื่อ • ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก
21 มิถุนายน 2565 ตรวจสอบรายชื่อ • ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก
8 มิถุนายน 2565 ตรวจสอบรายชื่อ • ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 19 มิถุนายน 2565
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก