ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง ปวช./ปวส.

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ปวช./ปวส

รับตรง ปวช./ปวส.

เปิดรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช./ปวส. โดยพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติ ตรงตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564 / เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)/แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)/สอบสัมภาษณ์ หรือพิจารณาโดยวิธีการอื่น ๆ ที่คณะ/หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม

รับสมัคร

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564    

ดําเนินการคัดเลือก

วันที่ 23 มกราคม 2564      

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ชำระค่าบำรุงการศึกษา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2564    

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล์

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission